W poprzedniej części napisałem, że dla określenia działań dot. dróg należy wziąć pod uwagę:

  • plany rozwojowe firm i spodziewane obciążenia transportowe;
  • natężenie ruchu na poszczególnych drogach i ich znaczenie w układzie transportowym miasta;
  • wpływ inwestycji i remontów drogowych wykonywanych i planowanych w najbliższym czasie;
  • oczekiwania mieszkańców…

Postaram się w tej części przybliżyć zagadnienia co zrobiliśmy w ostatnich latach w układzie drogowym Myszkowa. Będzie też nieco o oczekiwaniach mieszkańców.

W latach 2011 – 2016 skoncentrowaliśmy działania na rzecz poprawy jakości dróg istniejących. Działania te zasadniczo obejmowały:

  • remonty dróg asfaltowych (z naciskiem na nakładki z długą gwarancją zamiast łatania, które jest nietrwałe);
  • remonty dróg gruntowych (odeszliśmy od działań polegających na udostępnianiu mieszkańcom materiału by sami wykonali remonty na rzecz remontów w oparciu o umowy i gwarancje oraz zmiany nawierzchni dróg na betonowe płyty JOMB;
  • inwestycje wybranych dróg wraz z infrastrukturą;
  • inwestycje w celu zamiany wybranych dróg z gruntowych na asfaltowe.

W wyżej wskazanych działaniach znacząco poprawiliśmy stan dróg asfaltowych. Co roku przybywa dróg, do których nie powinniśmy wracać przez najbliższe 8 do 10 lat. Podobnie tam gdzie drogi gruntowe nie mają szans na odwodnienie i ułożono na nich płyty betonowe, drogi te zapewniają przejazd. Wymagają czasem (zazwyczaj co 3 lata) uzupełnienia tłucznia (woda ciągle niszczy  drogi). Wykonaliśmy kilka dróg całkowicie zmieniając ich standard umieszczając niezbędną infrastrukturę, a aktualnie projektowanie dotyczy ok 15 dróg. Dla dwóch dróg ul. Nierada i ul. Batalionów Chłopskich trwają działania by te drogi zamiast gruntowych stały się asfaltowymi.

W tych działaniach kalkulując jak bardzo nie opłacają się działania nietrwałe za cenę skierowania ich na te, które będą służyć dłużej, wydajemy więcej środków na nakładki asfaltowe dzięki czemu coraz mniej potrzeba pieniędzy na łatanie dziur (nawet po trudnej zimie !), czasem odmawiamy wykonania nietrwałych działań na drogach gruntowych, by wydać więcej na inne drogi w trwałe rozwiązania. Przy tym wszystkim staramy się uwzględniać by zastosowane rozwiązania i kolejność podejmowanych prac uwzględniały charakter danej drogi i jej znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. Dlatego też płyty JOMB w układzie dwuśladowym układamy na drogach wąskich, jako pierwsze remontujemy drogi po których odbywa się większy ruch (TIRy i autobusy), a wybrane drogi do zamiany z gruntowych na asfaltowe to takie, które w określonych przypadkach stają się drogami alternatywnymi do objazdów.

Nie wypisuję dróg z nazw jakie zostały zrobione w poszczególnych kategoriach z uwagi na rozmiar artykułu. Dla zainteresowanych odsyłam do Urzędu Miasta, najlepiej do mnie, po broszurę, która pokazuje inwestycje za ostatnie 6 lat w Myszkowie. Podczas jesiennych spotkań z mieszkańcami w dzielnicach też będzie okazja by Państwu szerszą wiedzę udostępnić.

Obrany kierunek działań zmniejszył niezadowolenie i czas oczekiwania mieszkańców na poprawę jakości poruszania się. Niejednokrotnie mieszkańcy dostrzegają, że pomimo, że jeszcze nie wszystkie oczekiwania zostały zrealizowane coraz dłuższe odcinki pokonują po drogach dobrych i wygodnych.

Udało mi się (jak sądzę) uzyskać zrozumienie że nad indywidualnymi oczekiwaniami czasem będzie górę brać interes miasta i troska o jego rozwój.

W następnej części napiszę o nieodzownych kierunkach na najbliższe lata. Będą one pokazywać wagę określonych inwestycji drogowych. Ich główną ideą będzie skierowanie ruchu tirów tak by oszczędzić eksploatacje dróg w dzielnicach mieszkaniowych. Ale do tego będzie nam potrzeba cierpliwości, zrozumienia i środków finansowych.