Z mojej 14 letniej pracy w pozyskiwaniu inwestorów wynika wniosek – tam gdzie stosuje się działania na rzecz rozwoju inwestycji tam stopa bezrobocia jest niższa. Co powinno zrobić się w Myszkowie by też odnieść taki skutek. Przytoczę 3 cnoty jakie wymienia się jako istotne dla pozytywnych efektów w tej materii: cierpliwość, przyzwolenie społeczne i konsekwencja w działaniu.

Na przykładzie sytuacji w naszym mieście widać, że posiadamy teren możliwy do oferowania pod inwestycje. Teren winien być uzbrojony bo takie są dzisiaj wymogi rynku.  Tego Myszków nie ma, ale może. I tutaj potrzebne są wspomniane 3 cnoty. Aby przygotować teren trzeba ponieść wydatki na infrastrukturę.  Wiąże się to z czasem w uzbrajanie terenu, opracowaniem przyjaznego klimatu dla inwestorów, a później w działaniach na rzecz promowania takiego terenu. Najczęściej bywa tak, że nie od razu znajduje się takiego inwestora.

W przypadku gdy nie widać pierwszych rezultatów z reguły pojawiają się narzekania wskazujące, że nie widać efektów a w tym czasie za pieniądze przeznaczone na dozbrajanie terenów można było zrobić coś innego.

W naszych warunkach ważne jest także współdziałanie na linii Burmistrz – Starosta oraz Rada Miasta – Rada Powiatu. W Gminach, które są właścicielem terenów nadających się pod inwestycje takie współdziałanie pojawia się jako ważne w zakresie innych obszarów. U nas z uwagi na to, że właścicielem terenu jest Starostwo Powiatowe bez takiej współpracy o przygotowaniu oferty dla inwestorów nie ma co marzyć. Dzisiaj nie ma innych terenów. Obszary dawnej Myfany czy Mystalu są wykorzystywane przez różne zakłady i nie mogą być przedmiotem takiej oferty.

Gminom, które wykazały cierpliwość, konsekwencję w działaniu oraz miały przyzwolenie społeczne udało się obniżyć stopę bezrobocia. Takich przykładów jest wiele. Można wymienić tu np. Żory, które w ciągu prawie 14 lat konsekwentnej polityki obniżyły bezrobocie z najwyższego na Śląsku (w 2001 roku ponad 26%) do niższego od średniej dla województwa (ok. 9 % obecnie). Podobnie Siemianowice Śląskie też obniżyły poziom bezrobocia.

Podstawą takiej oferty są przygotowane tereny pod inwestycje. Skoro Zawiercie, Lubliniec czy Łazy już na tym polu działają od dawna to Myszków nie ma innego wyjścia tylko zacząć od przygotowania terenu.  Dodatkowym efektem zagospodarowania takich terenów jest wzrost wpływu z podatków w przyszłości.