W ostatnim okresie samorządy w Polsce alarmują o pogarszającej się sytuacji finansowej spowodowanej nie tylko zjawiskami związanymi z pandemią. Z troski o finanse samorządowcy w różny sposób zwracają uwagę na konieczność zmiany w traktowaniu samorządów zgłaszając szereg istotnych postulatów.

Czy rząd spojrzy przychylnym okiem na samorządy? Czy możliwe będzie finansowanie w całości zadań zleconych przez zleceniodawcę? Czy zostanie zwiększony udział w podatku PIT i CIT na rzecz samorządów?

Jakie zagrożenia dla finansów samorządów widzi Śląski Związek Gmin i Powiatów ilustruje poniżej zamieszczony wyciąg z raportu. wyciag z raportu i opracowania eksperckiego nt finnansow jst woj sl Nasze miasto znajduje się grupie gmin miejskich (na wykresach na szaro).