Pytanie wydaje się oczywiste dług powstaje wtedy gdy wydajemy więcej niż posiadamy. W ujęciu budżetu to sytuacja gdy wydatki przewyższają dochody. Wielkość długu zależy od różnicy w danym roku oraz narastających kwot długu z lat poprzednich. Może nieco o motywach powstawania długu w świetle jego historii w budżecie miasta Myszkowa.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje kształtowanie się długu w latach 2000-2016. Konstrukcja tabeli wyraźnie ilustruje w jaki sposób wydatki majątkowe rzutowały na poziom zadłużenia. Tabela pozwoli na szereg zestawień i wniosków w powiązaniu z kluczowymi inwestycjami, wydarzeniami wpływającymi na stan finansów miasta. Niewątpliwie znaczący wpływ na prezentowane liczby miała inwestycja w oczyszczalnię ścieków, sięganie przez miasto po programy ekologiczne które automatycznie zmuszały do zwiększania zadłużenia z tytułu pożyczki.

LataZadłużeniew tym kredytyw tym pożyczkiWydatki majątkoweDeficyt/NadwyżkaUwagi
20003,43,20,26,1-3,4
20014,13,50,63,3-1,3
20024,84,20,62,9-0,9
20035,14,60,52,9-0,1
200416,52,713,815,5-10,5Oczyszczalnia ścieków finansowana z pożyczki z NFOŚ
200518,43,215,16,9-1,4Oczyszczalnia ścieków finansowana z WFOŚi GW
200618,64,214,46,8+1,0
200717,04,013,04,3+2,8
200814,02,311,75,2+1,5
200910,70,110,65,4+3,9Wpływ podatku 5 mln zł - MFNE
201015,35,310,012,2-2,7
201117,910,07,913,5-3,4umorzenie pożyczek 1,6 mln z WFOŚ i 5,9 mln z NFOŚ - uporządkowanie gosp. ściekowej
201215,613,32,311,0-0,5PONE - 2 mln zł azbest, wymiana pieców
201321,718,53,221,7-8,7
201423,320,42,916,0-0,7
201523,820,13,713,6+3,3Termomodernizacja ZSP 5 - 1,2 mln zł
201623,919,94,016,0Termomodernizacja SP 6

Kilka moich spostrzeżeń, choć zdaję sobie sprawę, że oceniam także siebie. Mogę jedynie zapewnić że niezależnie od autora liczby w tabeli będą te same.

 1. Inwestowanie (wydatki majątkowe) zwykle wpływają na zadłużenie. Gdy dany samorząd uzyskuje wysokie wpływy dochodów (tak jak wpływ podatku od MFNE w 2009 roku) wówczas inwestycje mogą być realizowane bez zwiększania długu;
 2. Pożyczki ich wysokość i udział w długu zależą od narzędzi finansowych z jakich korzysta Gmina. Gdy finansowanie inwestycji uzależnione jest od konieczności zaciągnięcia pożyczki następuje wzrost kwot w tym obszarze. Zazwyczaj dotyczyło to inwestycji związanych z ekologią: oczyszczalnia, wymiana pieców, utylizacja azbestu. Nie wiem czy mieszkańcy wiedzą, że programy wymiany pieców zmuszały Gminy do sięgania po pożyczki i Gminy zadłużały się – inaczej nie mogłyby skorzystać z dotacji;
 3. Inwestycja w oczyszczalnię w istotny sposób wpłynęła na poziom zadłużenia miasta. Duże znaczenie w zmniejszeniu zadłużenia z tytułu pożyczki miały inwestycje w gospodarkę wod-kan pozwalające w 2011 i 2012 roku na umorzenie ok. 7 mln pożyczki;
 4. Zestawienie wydatków majątkowych w poszczególnych kadencjach i obserwacja jak wzrosło zadłużenie wygląda następująco:
  • 2000-2002 – inwestycje 12,3 mln zł wzrost długu o 4,8 mln zł;
  • 2003-2006 – inwestycje 32,2 mln zł wzrost długu o 13,8 mln zł;
  • 2007-2010 – inwestycje 27,2 mln zł spadek długu o 3,3 mln zł;
  • 2011-2014 – inwestycje 62,1 mln zł wzrost długu o 8 mln zł;
  • 2015-2016 – inwestycje 29,6 mln zł wzrost długu o 0,7 mln zł;
 5. Od 2011 roku Gmina Myszków poniosła wydatki majątkowe na poziomie 91,7 mln zł zwiększając w tym czasie dług o 8,7 mln zł. Inwestycje w ciągu 6 lat są wyższe o 20 mln zł niż poniesione w poprzednich 11 latach (0d 2000 do 2010 roku).