Polityka prywatności dot. usługi „Formularz kontaktowy”


 

Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom przesłanie wiadomości do autora strony internetowej www.wlodzimierz-zak.pl i www.wlodzimierzzak.pl

  1. Korzystanie z usługi „Formularz kontaktowy” jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. W celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem usługi „Formularz kontaktowy” Włodzimierz Żak pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej i imię danej osoby.
  3. Osoba, która skorzystała z usługi „Formularz kontaktowy” w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych, o których mowa w punkcie 2 przesyłając wniosek w tym zakresie do administratora danych.
  4. Administratorem danych jest Włodzimierz Żak. Kontakt z administratorem danych: email: wlodekzak@interia.eu
    Dane osobowe (tj. adres e-mail, imię) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą usługi „Formularz kontaktowy”. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Formularz kontaktowy”.