O drogach w moich obietnicach przed wyborami było sporo. Mieszkańcy ten problem zgłaszają najczęściej. Wykonywane prace na drogach są dwojakiego typu: remonty i inwestycje. Rok 2015 jest kolejnym, w którym sporo się działo. Teraz o remontach, następnym razem o inwestycjach drogowych.

Remonty na drogach dotyczą zarówno dróg asfaltowych jak i gruntowych. Te pierwsze mają większe znaczenie dla układu komunikacyjnego Miasta, gruntowe poza wyjątkami najczęściej obsługują dojazd do domu wybranej grupie mieszkańców.

Drogi asfaltowe.

Tych dróg jest w Myszkowie prawie 75 km. Wydatki na remonty dróg asfaltowych z podziałem na ubytki i nakładki w latach 2011-2015 kształtowały się następująco:

Wydatki Ubytki % Nakładki % Razem
2011 381 737,00 76,36 118 195,00 23,64 499 932,00
2012 308 193,96 39,80 466 788,96 60,20 774 982,92
2013 272 087,08 30,34 624 912,92 69,66 897 000,00
2014 249 200,35 22,50 859 272,40 77,50 1 108 473,00
2015 131 875,35 6,50 1 920 058,72 93,50 2 051 934,07

Jak ilustruje powyższa tabela sukcesywnie zmniejszamy wydatki na ubytki (pospolicie „dziury”), których wytrzymałość była jedynie kilkumiesięczna. Kontynuacja programu wydatkowania na nakładki zamiast na ubytki przyniesie oprócz poprawy jakości nawierzchni asfaltowych dłuższą gwarancję i racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Tylko w 2015 roku zostały położone nakładki na następujących drogach: Dworska, Stolarska, Wronia, Poniatowskiego, 8-go Marca, Prusa i Czarnieckiego. Od 2011 roku położyliśmy nakładki na 29 odcinkach dróg. Łączna długość naprawionych dróg to ponad 15 km.

Drogi gruntowe.

Łączna długość dróg to prawie 70 km. Drogi te zazwyczaj nie posiadają odwodnienia stąd dotychczasowe interwencje w poprawę ich nawierzchni skutecznie niszczyła woda. Szczególnie podczas napadowych deszczów. Nie godząc się z wydawaniem pieniędzy na nieefektywne naprawianie dróg gruntowych sukcesywnie wydatki na te drogi przesuwam w kierunku trwalszych technologii betonowych płyt jomb lub na szerszych drogach kładzenia frezu z podbudową. Nie zawsze da się uniknąć doraźnych remontów ale jak pokazuje poniższa tabela takich wydatków jest coraz mniej:

Wydatki Ubytki % Trwałe nawierzchnie % Razem
2011 38 750,25 36,6 67 105,75 63,4 105 856,00
2012 28 578,50 20,9 108 746,50 79,1 137 505,00
2013 58 785,35 33,8 115 335,65 66,2 174 121,00
2014 32 009,93 14,8 184 140,07 85,2 216 150,00
2015 20 262,70 8,6 216 867,51 91,4 237 130,21

W 2015 roku wykonaliśmy trwalsze nawierzchnie na 7 drogach gruntowych: Kwarcowej, Ptasiej, Gospodarczej, Parkowej, Odlewniczej, Różanej i Sosnowej. Od 2011 roku udało nam się to na 19 drogach gruntowych.