Kiedy zaczynałem pracę jako Burmistrz z dużym niepokojem przyjąłem informację, że mamy nie uregulowane aż 79 % terenów pod drogi. Oznaczało to bowiem, że w zasadzie nie można na nich realizować inwestycji. Przed II kadencją napisałem do mieszkańców propozycję: „Regulacja prawna dróg (w ciągu 2011-2014 uregulowano 13 %, mamy jeszcze nie uregulowane 66 % dróg).

Kontynuując ten proces w tym roku oprócz kontynuacji prowadzonych regulacji prowadziliśmy regulację w następujących drogach: Batalionów Chłopskich, Wyzwolenia, Strugi, Wiśniowa, Gruchla, Piękna, Waryńskiego, 8-go Marca, Kilińskiego, Nadrzeczna, Nierada, Ciasna, Dobra, Robotnicza, Słoneczna, Zielona, Kwiatkowskiego, Wapienna, Wronia. Nie oznacza to, że ww. drogi mają uregulowany stan prawny w całości. Proces regulacji jest czasem żmudny zwłaszcza tam gdzie mamy do czynienia z postępowaniem spadkowym, trudnościami z wieloma właścicielami do danej działki. Czasem droga składa się z wielu działek, a regulacja prawna dotyczy wielu oddzielnych postępowań – procedur.

Jak często Państwo zauważacie, że niektóre drogi na których jest asfalt mają nieuregulowany stan prawny. Pojawiają się wówczas wątpliwości dlaczego drogi zostały wykonane a teraz nie można wykonywać tych co są nieuregulowane. Wynika to ze zmiany przepisów, które spowodowały, że aktualnie aby realizować inwestycje Gmina musi oświadczyć że ma prawo do dysponowania terenem pod drogę.

Skoro mamy takie uwarunkowania jakie mamy sukcesywnie realizujemy czynności dotyczące regulacji prawnych dróg w różnych trybach, kierując się takimi wyborami by regulacja kosztowała nas jak najmniej.

W tym miejscu chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy swoimi postawami wychodzą na przeciw naszym staraniom i pomagają nam by regulacje przebiegały sprawniej. Wspomnę tu choćby oddawanie Gminie wydzielonych gruntów za darmo po to by przyspieszyć realizację inwestycji na danej drodze.

O inwestycjach drogowych w 2015 roku napiszę następnym razem.