Program

Moje propozycje dla Myszkowa:

Ekonomia budżetu miejskiego
Dokończenie inwestycji już rozpoczętych by nie zmarnować pieniędzy podatników;
Rzetelne zarządzanie budżetem miasta, redukcja kosztów, zmiany na rzecz „przyjaznego urzędu”;
Rozwijanie inwestycji w mieście przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków Unii Europejskiej;

Lepsza jakość życia
Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia we współpracy z Urzędem Pracy;
Wsparcie merytoryczne i urzędowe dla lokalnych przedsiębiorców – realizacja programu „Przedsiębiorczy Myszków”
Przygotowanie we współpracy ze Starostwem terenów inwestycyjnych, utworzenie na terenie „Pól Będuskich” Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Poprawa stanu dróg w mieście;
Czyste miasto – realizacja programu „Ekologiczny Myszków”;
Bezpieczne miasto – rozbudowa monitoringu miejskiego i zwiększenie bezpieczeństwa na miejskich drogach, budowa ścieżek rowerowych i ronda przy Urzędzie Miasta, zwiększenie ilości miejsc parkingowych;

Kultura i wypoczynek
Rozwinięcie oferty kulturalnej o cykliczne imprezy;
Zagospodarowanie terenu dawnego basenu na „Pohulance” z włączeniem „terenu spacerowego” Wierzchowiny;
Budowa sztucznego lodowiska przy MOSiR;
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Nowej Wsi i Orlika w Mrzygłodzie;
Budowa placów zabaw i skwerów w osiedlach.

Ulotka do pobrania: