W swoich zamiarach dla rozwoju naszego miasta zadeklarowałem pozyskiwanie inwestorów by Ci tworzyli nowe miejsca pracy. Proces ten zapoczątkowałem znacznie wcześniej zanim jeszcze zostałem burmistrzem. Nie chcę pisać o moich staraniach w 2000 roku czy później w 2006 roku. Mogę jednak powołać się na to co aktualnie jest owocem mojej aktywności w tym obszarze. Pragnę podkreślić, że udało się pozyskać inwestorów zarówno na tereny wcielone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jak i na inne tereny w Myszkowie:

  • Loyd S.A. – deklarowane zatrudnienie 150 nowych miejsc pracy inwestycja na terenie SANiKO

Deklaracja utworzenia 150 nowych miejsc pracy może zostać zweryfikowana. Aktualnie firma zatrudnia już blisko 50 pracowników na chwilę obecną w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych. Firma nabyła od SANiKO dawny biurowiec, który ma stać się docelowym miejscem zatrudniania pracowników. Zadeklarowałem poprawienie stanu drogi ul. Prusa (korzyść także dla mieszkańców korzystających z ulicy) oraz przystanek komunikacji przy budynku.

  • GEEST Sp. z o.o. – deklarowane zatrudnienie 36 nowych miejsc pracy

Firma „Geest” Sp. z o.o. na zakupionym terenie utworzy zakład usługowo-produkcyjny branży BHP i pralnictwa przemysłowego. Spółka planuje rozpocząć swoją działalność z chwilą uzyskania dotacji na zakup technologii. Zadeklarowała utworzenie 36 nowych miejsc pracy w pełnym etacie może zostać wzmocnione przeniesieniem miejsc pracy z obszaru Wschodniej Polski. Zakład powstanie w Myszkowie pomiędzy ulicami Osińska Góra i Gałczyńskiego. W porozumieniu z inwestorem uzbrojenie terenu będzie realizować ZWIK w Myszkowie;

  • Sikora Jerzy – deklarowane zatrudnienie 60 nowych miejsc pracy

Ośrodek opieki nad osobami starszymi. Aktualnie ośrodek jest budowany i możecie Państwo go zaobserwować przy wyjeździe z Myszkowa (dzielnicy Mrzygłód) w kierunku Zawiercia po prawej stronie przed stacją paliw;

  • Ferros -System Sp. z o.o. . – (strefa ekonomiczna przy ul. Gruchla) – deklarowane zatrudnienie 18 nowych miejsc pracy

Ferros System Sp. z o.o. to firma zajmująca się obróbką skrawaniem obrabiarkami sterowanymi numerycznie oraz produkcją konstrukcji stalowych i systemów ogrodzeniowych na potrzeby rynku krajowego oraz Unii Europejskiej. Zatrudnienie w firmie, które obecnie kształtuje się na poziomie 21 miejsc pracy, zwiększy się na zakupionym terenie o co najmniej 18 nowych stanowisk;

  • CONEXX  Sp. z o.o. – (strefa ekonomiczna przy ul. Gruchla) – deklarowane zatrudnienie 30 nowych miejsc pracy

Holenderska firma CONEXX Sp. z o.o.  jest producentem konstrukcji stalowych. Zatrudnienie w grupie kształtuje się obecnie na poziomie 75 pracowników. Firma na zakupionym terenie zadeklarowała zwiększenie zatrudnienia o co najmniej 30 nowych pracowników. Aktualnie firma oczekuje na ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego;

  • PUREKO Sp. z o.o. – (strefa ekonomiczna „Pola Będuskie” przy ul. Pułaskiego) – deklarowane zatrudnienie ok. 30 nowych miejsc pracy

Zatrudnienie w firmie Pureko Sp. z o.o. kształtuje się obecnie na poziomie 35 pracowników. Firma zakupiła cały teren 7 ha w strefie ekonomicznej przy ul. Pułaskiego – deklarując utworzenie ok. 30 nowych miejsc pracy. Aktualnie trwa budowa zakładu; Zakup terenu zasilił budżet Starostwa Powiatowego kwotą ponad 2 milionów złotych;

  • P.P.H.U. Marcus (strefa ekonomiczna przy ul. Gruchla) – deklarowane zatrudnienie 12 osób

Firma rozpoczęła uzbrojenie działki w gaz niezbędny ze względów technologicznych;

Ponadto trwają obecnie negocjacje z włoską firmą o inwestycji na terenie nie leżącym w SSE oraz prowadzę rozmowy z dwoma firmami zainteresowanymi pozostałymi dwoma działkami na terenie Gruchli (SSE).

Pragnę podkreślić, że inwestycje Pureko i Conexx pozwoliły zatrzymać firmy w Myszkowie a więc ochroniły także dotychczasowe zatrudnienie.

Będę Państwa informował o postępie prac i jak z deklaracji wywiążą się inwestorzy.