Szanowni Państwo, zakończył się 2020 rok. Dla wielu z nas zaskakujący, inny niż poprzednie, zmuszający do radzenia sobie z trudnościami wcześniej nie spotykanymi. Dla naszego samorządu był to czas pokonywania przeciwności losu w realizacji wcześniej nakreślonych planów. Na progu 2021 roku kiedy czynimy ostrożne plany, chciałbym krótko podsumować minione dni i miesiące, ufając, że osiągnięte rezultaty powinny stać się wyznacznikiem, że konsekwentne działanie nawet mimo trudności może przynieść zaskakujący owoc.

  • Zacznę od dróg, wiedząc jak ważne są one dla nas wszystkich. W 2020 roku poprawiliśmy nawierzchnię na 21 drogach gruntowych. Zakończyliśmy budowę dróg w ul. Klonowej, Sadowej oraz Ogrodowej umożliwiając mieszkańcom tych ulic przyłączenie się do kanalizacji.  Zakończyły się także prace budowlane w ul. Batalionów Chłopskich. Na drogach Żniwna, Zielona, w części Folwarcznej, Żareckiej  i Nierada zastosowaliśmy nową technologię utrwalenia nawierzchni  bardzo dobrze ocenioną przez naszych mieszkańców. Położyliśmy nowe nakładki asfaltowe na ulicy Lotniczej, Dywizjonu 303 i Partyzantów. Wykonaliśmy remonty chodników m.in. na ul. Gruchla i na osiedlu przy wiadukcie. Wyłoniliśmy wykonawców na kolejnych drogach (przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Nierada i ul. Ceramicznej (od Jana Pawła II do ul. Słowackiego) na której trwają roboty budowlane.
  • Wstawiliśmy nowe wiaty przystankowe, a przy Szkole Podstawowej Nr 5 powstał nowy, bezpieczny parking. W konkursie na projekt architektoniczny rewitalizacji centrum wybraliśmy zwycięską koncepcję, która w znacznej mierze godzi jakże różne oczekiwania poszczególnych środowisk.
  • Rozpoczęliśmy przebudowę wnętrza Miejskiego Domu Kultury, który zyska windę i węzeł sanitarny dla obu kondygnacji.
  • W walce ze smogiem, dzięki gminnemu programowi w 109 gospodarstwach domowych zlikwidowano paleniska węglowe, we współpracy z sektorem gazowym znacząco zwiększyliśmy stan gazyfikacji naszego miasta i rozpoczęliśmy uczestnictwo w polsko-norweskim projekcie VIPE, w ramach którego m.in. zwiększymy ilość czujników monitorujących jakość powietrza.
  • Po rozstrzygnięciu przetargowym na wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wyłoniliśmy wykonawcę, którego oferta pozwala nam na utrzymanie opłat na dotychczasowym poziomie.
  • Stadion Miejski MKS-u zyskał nowoczesne boisko treningowe wraz z oświetleniem.
  • W trakcie tego roku podjęliśmy różnego rodzaju działania regulacji prawnej 29 dróg. Mamy upragnione oświetlenie na ul. Koziegłowskiej. Uruchomiliśmy wspólnie z Powiatem prace projektowe dla Al. Wolności i ul. Krasickiego, które powinny zaskutkować odnowioną nawierzchnią, powstaniem ścieżki rowerowej pozwalającej na przejazd od Leśniczanki do dzielnicy Mrzygłód wraz z oświetleniem i kanalizacją dla dzielnicy Mijaczów.

To najważniejsze osiągnięcia uzyskane pomimo słabnących wpływów do budżetu i konieczności wprowadzenia szeregu ograniczeń. Przy okazji nieznacznie obniżyliśmy zadłużenie miasta.

To co dzisiaj doskwiera wszystkim na świecie nie pozwoliło na realizację innych planów i zamierzeń, do których mam nadzieję powrócimy.  Ufam, że nasze starania i kontynuacja działań nakreślonych w ramach złożonych przeze mnie obietnic w 2018 roku, przyniosą kolejnym mieszkańcom powody do satysfakcji.

Życzę Państwu by Nowy Rok 2021 przyniósł nam wszystkim dobre decyzje i dobre zdarzenia. By życie wróciło na właściwe tory, a nasze zdrowie nie było tak zagrożone jak w mijającym roku. 

Spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności i wzajemnego szacunku życzę Państwu na ten Nowy Rok 2021.