W dniu rozpoczęcia matur – szczególnego wydarzenia w życiu – opublikowano raport z badania jakie przeprowadziła GFK Polonia wśród tegorocznych maturzystów. Wyniki dowodzą, że mamy dojrzałą młodzież

Okazuje się, że wśród najwyższych wartości ceniona jest rodzina i z jej założeniem młodzież wiążę najbliższe plany. Maturzyści planują też swój rozwój zawodowy i chcą zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo materialne.
Co martwi ich najbardziej otóż sytuacja kraju i gospodarka. Ku mojemu zaskoczeniu badania wykazują niski odsetek tych co chcą mieszkać za granicą.

Tegoroczna matura jest szczególna z uwagi na powrót do egzaminu z matematyki. Tych maturzystów, którzy nie lubią matmy pewnie szczególnie to martwi. Na całym świecie jednak naukowy rozwój i rozwój technologiczny oparty jest na matematyce – nie przypadkowo Bacon powiedział, że „matematyka jest królową nauk”. Myślę że wszyscy przełożą swoją pracę na dobre wyniki a i szczęście dopisze. Powodzenia.