Biorąc pod uwagę pozytywne opinie o seminariach zorganizowanych w maju i czerwcu oraz oczekiwania rozwinięcia tej tematyki w ramach Stowarzyszenia Myszkowska Inicjatywa Gospodarcza, której jestem przedstawicielem we współpracy z Cechem Rzemios Różnych w Myszkowie zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty „Ekologiczny Myszków II”.

Warsztaty związane były z zastosawniem odnawialnych źróde energii.  Podzieliłem je na dzień poświęcony kolektorom, drugi dzień pompom ciepła. Trzeciego dnia zaproponowa em zapoznanie się zastowaniem tych urządzeń na terenie Parku Naukowo Technologicznego – Euro Centrum w Katowicach. Całość warsztatów dała różnym jej uczestnikom określone korzyści. W moim odczuciu wzrosło zainteresowanie zastosowaniem tych urządzeń w naszych domach. Być może macie Państwo jakieś sugestie lub przemyślenia – zachęcam do ich zamieszczania w formie komentarzy lub sugestii dot. dalszych inicjatyw na Państwa rzecz.

  1. Materiały oraz prezentacje – dzień pierwszy warsztatów
  2. Materiał oraz prezentacje – dzień drugi warsztatów
  3. Relacja ze zwiedzania Euro Centrum – Parku Technologicznego w Katowicach – dzień trzeci warsztatów