W kolejnych informacjach przedstawiłem Państwu najważniejsze dokonania w 2015 roku w świetle złożonych przeze mnie obietnic wyborczych. Pierwszy rok kadencji napawa optymizmem ale jest też wyzwaniem na kolejne lata. Parę słów podsumowania 2015 roku.

Przedstawione zamiary pogrupowałem w 4 kategoriach:

  1. Kontynuacja rozpoczętych działańz 12 pkt jakie wskazałem w 2015 roku realizowałem 11 z nich. Są to działania ciągłe jak np. regulacja dróg czy rozbudowa oświetlenia ulicznego. W tym zakresie jedynie działania dot. rozbudowy bazy mieszkaniowej nie były widoczne – choć pod koniec roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu dla budowy mieszkań socjalnych i pozyskaliśmy projekt na adaptację budynku dawnego internatu w dzielnicy Będusz;
  2. Poprawianie finansów miasta – wykonany został zalążek monitoringu, przygotowaliśmy szereg dokumentacji by pozyskać środki unijne (projekty dla rozbudowy mieszkań, wymiany oświetlenia na energooszczędne, termomodernizację MDK, szkoły w dzielnicach Ciszówka i Mrzygłód, prace przygotowawcze do projektu instalacji solarnych i fotowoltaicznych), pozyskaliśmy dotację dla budowy Parku „Dotyk Jury”, recyklingu azbestu, być może uzyskamy dotację na wybudowanych kilka dróg gminnych. W zakresie zwiększania dochodów budżetu i zwiększania poszanowania publicznych pieniędzy osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat – wykonaliśmy inwestycje za ponad 12 mln złotych w zasadzie bez zwiększenia zadłużenia miasta (szczegółowe dane będą znane na koniec marca);
  3. Konieczne do wykonania – z wyróżnionych 3 pkt prowadziliśmy bardzo intensywne dające widoczne rezultaty działania: park gimnastyczny zostanie wykonany w bieżącym roku po konsultacjach i przygotowaniu koncepcji w 2015 roku, wykonawca na remont dachu w MDK jest już wybrany, a z ulic które zamierzałem poprawić w ciągu 4 lata ponad połowę już wykonano;
  4. Chętnie zrobię o ile finanse pozwolą – te działania mają znaczenie strategiczne i wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Ich realizacja będzie się wiązać z rezygnacją z innych inwestycji w mieście. Przyjąłem zasadę, że nie rezygnuję z nich i je przygotowuję, a początek kadencji poświęciłem na „odchudzenie” tych inwestycji i remontów, które przez lata mieszkańcy wskazują jako najważniejsze. W tym zakresie prowadzone są prace:
    • planistyczne (studium już uchwalone a plan w przygotowaniu) dla drogi, która wyeliminowałaby w znaczący sposób tiry z centrum miasta,
    • zbudowaliśmy koncepcje dla ścieżek rowerowych a pierwsze już powstają (Szpitalna czy też inwestycja w 2016 roku ścieżki na Wierzchowinie Centrum – „Dotyk Jury”),
    • zleciliśmy projekt na modernizację wnętrza budynku MOSiR-u.