W zamiarach na tą kadencję zaproponowałem: „Termomodernizacje kolejnych placówek oświatowych oraz Miejskiego Domu Kultury”. W tym obszarze w mijającym 2015 roku poczyniliśmy pierwsze istotne kroki. Chcielibyśmy by ten zamiar został w części sfinansowany środkami pomocowymi – nie z naszych podatków. Dlatego zgłosiliśmy zamiar termomodernizacji szkół na Ciszówce i w Mrzygłodzie oraz MDK. Wszystkie placówki chcemy zgłosić do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach środków przeznaczonych dla Subregionu Północnego.

Aktualnie trwają prace projektowe dla wymienionych szkół.

Na termomodernizacje MDK ogłosiliśmy przetarg – potencjalni oferenci korzystając z procedury zadali pytania dot. sposobu wykonania zadania. Na 8 grudnia zaplanowane jest otwarcie ofert. Ogłoszenie o przetargu oraz późniejsze ogłoszenie jego rozstrzygnięcia można znaleźć na naszej stronie: /http://bip.miastomyszkow.pl/