Z dobrze poinformowanych źródeł wiadomo, że Orlik na Mijaczowie jednak będzie. Istotnym jest fakt, że łut szczęścia zadecydował o tym. Gdyby nie zrezygnowały dwie Gminy, które były na liście zatwierdzonych wniosków, wówczas Orlika w tej edycji by nie było.Dzięki rezygnacji dwóch Gmin z Województwa Śląskiego wniosek z listy rezerwowej doczeka się finansowania.Piszę o tym, gdyż temat ten niepokoił mieszkańców dzielnicy Mijaczów. Na spotkaniu z Burmistrzem w Szkole Podstawowej nr 1 temat ten rozgrzewał atmosferę. Nieprawdziwa była też informacja o Orliku w Mykanowie, który miał rzekomo powstawać zamiast w Myszkowie. Zapomniano wskazać, że wówczas nie było ograniczeń dla liczby Orlików, a wówczas Myszków wniosku nie złożył, a Mykanów tak.

Z tej informacji wynika jedna z ważnych przesłanek – należy składać wnioski, gdyż różne przyczyny mogą dawać szanse wnioskom z listy rezerwowej.

Tak dzięki takiej sytuacji skorzystały Myszków i Ruda Śląska.