W kilku zdaniach…

Urodziłem się w Myszkowie w 1968 roku. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 na Pohulance lub jak inni nazywają Światowidzie. W Myszkowie się wychowałem z Myszkowa wyrosłem. Moje życie ułożyło się tak, że mieszkałem na Pohulance, później w Myszkowie, a przez pół roku na Mijaczowie. Dzięki temu miałem okazję poznać wielu przesympatycznych ludzi, zawrzeć wiele znajomości. Od 14 grudnia 2010  roku pracuję w Myszkowie dla Myszkowa.

Mnóstwo pomysłów i zapału do pracy. Ten blog i ta strona jest tego wyrazem. Zdecydowałem się zaangażować dla Myszkowa. Chciałbym wpłynąć na poprawę wizerunku miasta i jakości życia mieszkańców. Czy mi się uda pozostawiam Państwa ocenie.


Moja edukacja:

 • 1988-1993 Studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończone obroną pracy magisterskiej na temat: „Sektor usług w gospodarce”. Ukończona specjalizacja: „Analiza rynkowa. W trakcie studiów m.in. współpraca z Katedrą Ekonometrii i Statystyki – Badanie cen artykułów żywnościowych na terenie Katowic – wyniki publikowane przez Dziennik Zachodni i TVP3 Katowice;
 • 1994 rok – ukończony kurs Federal Trade Commision & Department of Justice w Wiedniu dotyczący praktyk dochodzeniowych w postępowaniach antymonopolowych
 • 1995 rok – ukończony dwumiesięczny kurs Join Vienna Institute & World Bank, w Pradze dotyczący ekonomii rynkowej i analizy finansowej przedsiębiorstw;
 • 1996 rok ukończony kurs w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie – analiza finansowa i restrukturyzacja przedsiębiorstw;
 • 01.10.1994 – 30.06.1998 studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (praca naukowa w toku);
 • 2002 – 2003 ukończone studia podyplomowe Europäische Akademie für Führungskräfte, Stuttgart FRG w zakresie zarządzania projektami UE;
 • 2004 – 2009 kursy, szkolenia w zakresie negocjacji z inwestorami, analizy projektów inwestycyjnych, kontroli przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych;

Praca zawodowa:

 • 1992-1996 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Delegatura w Katowicach) – Analizy rynkowe, ustalanie pozycji przedsiębiorstw na rynku, prowadzenie postępowań z zakresu prawa antymonopolowego i konkurencji, ocena wniosków w zakresie łączeń podmiotów, kontrola przedsiębiorstw, prowadzenie postępowań antymonopolowych z zakresu gospodarki komunalnej;
 • 1996 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa (Delegatura w Katowicach) – Kontrola kontraktów pomiędzy inwestorami a MSP, raportowanie dla Ministra Skarbu Państwa, kontrola wypełniania postanowień umów prywatyzacyjnych, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy z ramienia Ministra;
 • Od 1997 (aktualnie) – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – Zarządzanie działem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami, opracowywanie analiz finansowych dla potrzeb spółki, kontakty i negocjacje z inwestorami, doradztwo dla inwestorów (zarówno na etapie ich pozyskiwania jak i funkcjonowania na terenie strefy); Kontrola wykonywania zobowiązań zapisanych w udzielonych koncesjach Administrowanie Bankiem Informacji KSSE; Zarządzanie Programem Powiązań Kooperacyjnych KSSE, Zarządzanie certyfikacją gruntów prowadzoną przez KSSE; Administrowanie bazą danych KSSE na etapie wdrożenia (opracowanie struktury bazy, jej upowszechnianie, testowanie i zarządzanie z pozycji administratora); Prezentacje KSSE na licznych konferencjach; Udział w pracach Konferencji Stref Specjalnych (uczestnictwo doraźne);
 • 2006-2009 Praca w Zespole Projektowym przy realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.6/22/04: „Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur je wspierających w województwie śląskim”.
 • Od 1.10.1996 r. (aktualnie) – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Oddział zamiejscowy Chorzów – Prowadzenie konwersatoriów i zajęć ze studentami z zakresu ekonomii na studiach licencjackich oraz studiach podyplomowych; Prowadzenie wykładów z następujących przedmiotów: mikroekonomii, makroekonomii, zasad udzielania pomocy publicznej, opracowanie programu dla kierunku „Europrojekty”; Pełnienie funkcji opiekuna kierunku;
 • Szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami z zakresu analizy finansowej, biznes planu, zarządzania projektami, pozyskiwania środków pomocowych przez przedsiębiorców, pozyskiwania inwestorów.

Kontakt: