Wśród obserwowanych programów oferujących dofinansowanie dla działań aktywizujących młodzież, podobnie jak wspierano powstawanie Orlików, zapowiada się wsparcie dla Gmin na budowę świetlic. Organizatorem dofinansowania jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jak wynika ze wstępnych komunikatów będzie to program adresowany dla wsi i ubogich miasteczek. Chyba raczej nie dla Myszkowa. Pełne dane dotyczące warunków jakie musi spełniać gmina jeszcze nie znamy, ale powinny niedługo ukazać się na stronach MRR i Urzędu Marszałkowskiego.  Ze wstępnych danych wynika, że będzie to raczej program dla obszarów wiejskich.

Co zatem dla nas. Dobrym pomysłem na zwiększanie funkcjonalności już istniejących Orlików, jest zakładanie lodowisk na Orlikach. Inicjatywa o tyle cenna, że w czasie ferii młodzież będzie mogła korzystać z lodowisk mniej zależnie od aury. Mamy tego dowód w drugim tygodniu ferii.  Pogoda nie pozwala już na korzystanie z lodowisk. W miastach gdzie takie „nakładki” na Orlikach zainstalowano młodzież korzysta z lodowisk nadal.

Ufam, że za rok na przyszłe ferie jedną taką nakładkę uda się zainstalować.