Gazeta Prawna od lipca publikuje ranking gmin w poszczególnych województwach według skuteczności pozyskiwania środków unijnych. W rankingu 80 Gmin Województwa Śląskiego Gmina Myszków zajęła 62 miejsce.

Ranking zawiera pozyskanie środków wszystkich beneficjentów z danego terenu. Oznacza, że uwzględnia nie tyko efekty Gminy, ale także przedsiębiorców. Na wyniki ma wpływ przyjęta metodologia. Daje ona 45 % oceny za wartość podpisanych umów do liczby mieszkańców, 45 % za wartość umów do liczby projektów i 10 % za liczbę projektów na 1 tys. mieszkańców. Taka metodologia nagradza gminy, które uzyskują duże dofinansowania. Duże znaczenie ma odniesienie do liczby mieszkańców. Np. Katowice które uzyskały najwięcej środków zgodnie z przyjęta metodą znajdują się na 33 miejscu. Z kolei najlepiej oceniona Gmina Mikołów uzyskała ponad 378 mln złotych mając 38,8 tys. mieszkańców. Myszków dla 32,8 tys.mieszkańców uzyskał ponad 36,5 mln złotych. Publikowany ranking nie wskazuje jaki jest udział przedsiębiorstw prywatnych w dorobku danej Gminy. Wśród ujętych w rankingu, wyżej od Myszkowa znajdują się Żarki na 39 miejscu, Łazy na 46, Niegowa na 57 miejscu.