Na stronach NFOŚIGW ukazała się informacja o podpisaniu przez Fundusz umowy z 6 bankami w ramach, której będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. Aby uzyskać wsparcie należy wziąć kredyt. Po zrealizowaniu inwestycji kredytobiorca wystąpić powinien do banku o dotację. Dotacja wynosi 45 % kosztów uznanych za kwalifikowane.