Wpływ polityki rządu na samorząd cz.2 – oczekiwania społeczne a finanse.

Wpływ polityki rządu na samorząd cz.2 – oczekiwania społeczne a finanse.

Pisząc o tym jak polityka rządu wpływa na samorząd nie sposób nie zauważyć wpływu na oczekiwania społeczne. Postawa i oczekiwania każdego z nas rzutuje na sprawność i przejrzystość działań samorządu. Przykładów jest od liku. Aktualnie zauważać można swoiste pojmowanie...