Dziękuję za uwagi dotyczące cz. 1. Generalnie udało się rozmawiać na temat. Tym razem o solarach. Gmina Myszków zrealizowała dwa projekty, które łącznie wyposażyły 1118 gospodarstw domowych w instalacje do podgrzewania wody na cele użytkowe. Było to jedno z działań antysmogowych w naszym mieście. Chciałem w tym miejscu podkreślić, że nasze starania na tym polu były uruchomione wcześniej zanim temat smogu stał się chwytliwy. O innych działaniach antysmogowych już pisałem i jeszcze napiszę (straż miejska, kontrole, dron, gazyfikacja Myszkowa, fotowoltaika, program ograniczania niskiej emisji, likwidacja pieców węglowych itp.) dlatego w rozmowach na temat solarów pozostałe tematy antysmogowe pozostawię odrębnej dyskusji.

Parę słów o obu projektach. Pierwszy realizowany w latach 2012 – 2014 dotyczył 661 szt. instalacji solarnych. Kosztował ponad 6 mln zł, a wartość uzyskanej dotacji wynosi 4,65 mln zł. Pragnę podkreślić, że wówczas program taki realizowały tylko trzy gminy województwa śląskiego.

Drugi projekt zrealizowaliśmy w latach 2017 – 2019 i dotyczył 457 szt. instalacji na łączną kwotę 5,1 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania to 4,3 mln zł (oczekujemy na wpływ środków do budżetu Gminy).

Aby uzmysłowić sobie korzyści płynące z takich projektów podam kilka liczb:

  1. Instalacja solarna daje od 55% do 60 % oszczędności rocznych kosztów ogrzewania wody;
  2. Dla osób ogrzewających węglem roczna oszczędność dla przykładowego 4 osobowego gospodarstwa rodzinnego to ok. 500 zł;
  3. Ograniczenie emisji pyłu PM 10 dla 1 instalacji solarnej to ok. 0,0019 t/rok
  4. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla dla 1 instalacji solarnej to ok. 0,85 t równoważnika/rok.

Chcemy uzyskać kolejne wsparcia dla takich działań, a te zależą nie tylko od naszych starań. Projekty oferujące dotacje w chwili obecnej opatrzone są silną konkurencją chętnych podlegają terminarzowi organizowanemu przez instytucje takie jak np. Urząd Marszałkowski. Aktualnie kończy się perspektywa UE 2014-2020 a wdrożenie nowych konkursów związanych z perspektywą UE 2021-2027 jeszcze nie wystąpiło.