Zapowiadane zmiany w przepisach o gospodarce odpadami zostały uchwalone wczoraj przez Rząd RP. Zmiany z jednej strony mają zapobiec pozbywaniu się śmieci (dzikie wysypiska) z drugiej mogą wpłynąć na konkurencję między firmami wywożącymi śmieci.Zamysł wprowadzanych zmian jest taki by to Gmina odpowiadała za śmieci. Mieszkańcy będą płacić za śmieci wg wyliczonego ryczałtu. Cena będzie ustalana przez Gminę. Samorząd będzie wybierał w przetargu firmę wywożącą śmieci. Dlatego pojawiają się obawy w tym również Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by Gmina nie wybierała swojej spółki komunalnej. Jak to zwykle bywa z przepisami nie są w stanie dogodzić wszystkim.

Na pewno taka regulacja oraz system sankcji (kar) jaki będzie miała do dyspozycji Gmina da jej możliwość wprowadzenia segregacji odpadów. Segregacja z tego co wiem jest nieopłacalna, ale stanie się w świetle kar finansowych jakie UE może nałożyć na Polskę.

Co Państwo sądzicie, czy takie zmiany pozwolą na poprawę sytuacji Saniko? Czy taki system zapobiegnie spalaniu śmieci w piecach i wywożenia ich do lasu? Czy ewentualne skargi innych firm wywożących odpady zapobiegną zlecaniu usług swojej spółce?