Ekologiczny Myszków

ekologiczny myszków

  1. Zgodnie z oczekiwaniami obecni byli przedstawiciele Starostwa oraz wszystkich samorządów z terenu Powiatu Myszkowskiego.
  2. Wśród gości byli przedsiębiorcy i osoby indywidualne zainteresowane rozwiązaniami proekologicznymi.
  3. Wśród samorządowców Wójt Poraja poruszał kwestie związane z rozpisywaniem wniosków związanych z termomodernizacją, nurtowały go zagadnienia związane z instalacjami solarnymi oraz jak pogodzić poniesione wcześniej wydatki na kotłownie z zamiarami termoizolacji skoro obecnie programy zakładają kompleksowe zadania kotłownia+termoizolacja.
  4. Pytania dotyczące oceny już złożonych wniosków w ramach priorytetu 5 Środowisko zadawała reprezentująca Gminę Żarki.
  5. Wśród dyskusji indywidualnych beneficjentów interesowała opłacalność zastosowania solarów i pomp ciepła
  6. Przedsiębiorcy pytali przedstawiciela WFOŚiGW o możliwość dofinansowania ogrzewania ze źródeł odnawialnych obiektów przemysłowych. Nie ukrywali, że niuanse pomiędzy pożyczkami i dotacjami są dla nich niezbyt jasne zwłaszcza że odmiennie traktują rozwiązania w nowo budowanych obiektach.
  7. Prezentacja dotycząca nowoczesnych rozwiązań w parku naukowo technologicznym Euro Centrum w Katowicach była przykładem jak można konsumować środki pomocowe przeznaczone na rewitalizacje i ekologię.

Analiza powyższych wniosków wskazuje jednoznacznie, że celowym będzie skoncentrowanie się na podniesieniu świadomości przedsiębiorców i osób zainteresowanych w zakresie pożyczek, dotacji i ogólnie zagadnień środków pomocowych.

Organizatorzy rozważają możliwość zorganizowania seminarium, na którym omówione zostanie szczegółowo krok po kroku konkretne zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kotłowni wraz z systemem c.w.u. wspomaganej odnawialnymi źródłami energii oraz szczegółową procedurę pozyskania finansowania przedmiotowej inwestycji. W ten sposób spróbujemy obalić mit o złożoności lub wręcz niemożliwości pozyskania finansowego wsparcia inwestycji proekologicznych. O realizacji seminarium i jego formie zadecydują opinie zainteresowanych.