W ostatnim czasie Gmina Myszków uruchomiła program zachęcający mieszkańców do rezygnacji z węgla jako paliwa do ogrzewania domów. Aktualnie odbywają się spotkania z mieszkańcami (w dzielnicach i konsultacje w Urzędzie). Zanim wyrazicie Państwo chęć skorzystania z dotacji w wys. 4.000 zł (5.000 dla rodziny wielodzietnej) warto wnikliwie wsłuchać się w warunki uruchomionego programu.

Zasadniczo mogą wystąpić 3 sytuacje dla mieszkańców:

  1. Mieszkaniec chce skorzystać tylko z dotacji gminnej – wówczas musi zamienić kotłownię z węglowej na ekologiczną (gaz, pelet ciepło z ciepłowni, pompa ciepła), może okazać się, że nie będzie potrzebował audytu energetycznego a wymagane będzie tylko udokumentowanie zamiany kotłowni i w efekcie braku węgla w gospodarstwie domowym;
  2. Mieszkaniec chce skorzystać wyłącznie z programu „Czyste powietrze” – wówczas musi spełnić warunki tego programu w tym uzyskać wymagany audyt. W tym miejscu ważna informacja: To mieszkaniec decyduje w jaki sposób spełni warunki programu i fakt wyboru konsultantów przez Gminę nie zmusza go do korzystania z ich komercyjnych usług w zakresie sporządzenia audytu i wniosku;
  3. Mieszkaniec chce skorzystać zarówno z dotacji gminnej jak i programu „Czyste powietrze” – ważny jest moment przystąpienia do czynności i nie może on wyprzedzać podpisania umowy z Gminą (ryzyko że wcześniejszych czynności nie będzie można sfinansować z dotacji gminnej); w takim przypadku paliwem w gospodarstwie nie może być węgiel, należy spełnić wymagania programu rządowego jak i wymagania Gminy.

Gmina uruchomiła program i przeznaczyła na niego w tym roku kwotę 200 tys. zł. Zamiarem Gminy jest kontynuacja programu w latach następnych z zastrzeżeniem, że w ramach możliwości finansowych Gminy. Zachęcam Państwa do konsultacji i ewentualnych pytań.