Poprzedni artykuł wskazywał na podstawowe założenia gminnego programu likwidacji kotłowni opalanych węglem. Odbiór myszkowskiego społeczeństwa był pozytywny – lista chętnych na kolejny 2020 rok wpisuje się w podstawowe plany gminy na rok przyszły. Czy to dobry kierunek? Czy to działania wystarczające? Co lepiej karać czy wspierać?

Chęć skorzystania z dotacji w kwocie 4 tys. zł (5 tys. rodziny wielodzietne) na likwidację kotłowni węglowej zgłosiły 92 gospodarstwa domowe. Liczba chętnych na rok przyszły to 52 rodziny. Widać zainteresowanie dotacjami i obok innych zrealizowanych instalacji solarnych (ponad 1100 w Myszkowie) i instalacji fotowoltaicznych (245 instalacji) widać duże oczekiwania na kolejne programy wspierające myszkowskie rodziny.

Dotychczasowe działania wpływają in pozytyw na zmniejszanie negatywnych oddziaływań ale tempo tych zmian winno być szybsze. Aby je osiągnąć powinniśmy przeznaczyć znacznie większe środki na ten cel. Niestety pogarszająca się sytuacja finansowa gminy i koniec perspektywy unijnej wprowadza nas w okres kiedy starych środków unijnych już w zasadzie nie ma, a na wdrożenie nowych przyjdzie nam poczekać. Co zatem możemy robić dla poprawy zjawisk antysmogowych w Myszkowie wiedząc, że są one silnie pogłębiane ukształtowaniem terenu?

Na tym etapie powinniśmy koncentrować się na:

  1. zmiany nawyków palenia w paleniskach na „od góry”;
  2. dalszym zwiększaniem gazyfikacji naszego miasta (postęp prac w ostatnim okresie jest imponujący);
  3. kontynuacją wspierania dotacją gminną;
  4. zwiększeniem efektywności kontroli w tym zakresie (profil Straży Miejskiej informujący o interwencjach i piętnujący złe praktyki jest wysoce oceniany przez mieszkańców);
  5. nakłaniania mieszkańców na korzystanie z programów prosumenckich;

Tematyka ta w każdym obszarze tego artykułu może zostać rozwinięta. Podkreślę tylko, że ww. kolejność nie jest przypadkowa – największe efekty możemy uzyskać najtaniej (patrz pkt 1). Zdając sobie sprawę, że interesuje Państwa zastosowanie drona ale także inne zagadnienia, wiedząc że macie Państwo też różne propozycje ich kolejność ukształtują Państwa pytania. Zachęcam do współdziałania.