Wraz ze zmianą pory roku, ucichła dyskusja dot. smogu. Wskaźniki ilustrowane przez aplikację zabarwione na zielono do dyskusji nie prowokują, ale ożywi się ona gdy będzie się zbliżać zima. Czas ten warto wykorzystać by negatywny wpływ osłabić. Wśród podjętych działań należy wymienić:

  • starania by Myszków został ujęty w programach dofinansowujących działania antysmogowe;
  • realizacja instalacji solarnych i fotowotaicznych;
  • pozyskanie dotacji na wymianę pieców przez mieszkańców;
  • współpraca na rzecz zamiany paliw używanych do ogrzewania domów na rzecz gazu i prądu;
  • dalsze upowszechnianie zalet palenia „od góry”;
  • wyposażenie Straży Miejskiej w narzędzia ułatwiające karanie „trucicieli”.

Jak wcześniej pisałem przekonanie mieszkańców do zmiany sposobu palenia w piecach jest sposobem najtańszym i najsilniej wpływającym na poprawę jakości powietrza. Drugim sposobem nie leżącym w kompetencjach samorządów jest kontrola jakości paliw (działania rządowe). Wiadomo, że jeśli przybędzie instalacji solarnych i fotowoltaiki oraz jeśli mieszkańcy zamienią swoje piece na gazowe to powinniśmy odczuć poprawę.

Niezależnie, część mieszkańców zgłasza potrzebę zaostrzenia kar dla tych co palą niedozwolonym paliwem w piecach. Należy podkreślić, że w większości interwencji dominuję dozwolone paliwo tylko niższej jakości, ale skoro jest dopuszczone do sprzedaży to takich osób ukarać nie wolno.

Ostatnio dużo zwolenników zyskuje zastosowanie dronów. Przeprowadziliśmy analizę skuteczności dronów i możliwości zastosowania w naszej Gminie. Jest to zagadnienie pewnie wymagające szerszego omówienia. Należy podkreślić, że Myszkowska Rada Biznesu włączyła się w działania na rzecz kupna drona. Jak na razie koszty w stosunku do możliwości zastosowania pozwalają dużym, bogatym samorządom na zakup urządzenia. Na pewno argumenty ze strony Państwa mogą mieć istotne znaczenie przed podjęciem decyzji w tym zakresie.