Jak już pisałem moje plany zmian w Myszkowie podzielone były na trzy części. Oprócz tego sporządziłem raport otwarcia, który rzecz jasna nie ujawniłwszystkich aspektów pojawiających sięw zasadzie nieustannie. W połowie kadencji uzupełniłem obraz miasta raportem po 2 latach.

Do dzisiaj w zarządzaniu miastem odkrywam kolejne niedyspozycje, niedociągnięcia, zaniedbania wymagające ciągłych reakcji. Miasto jest jak żywy organizm, nie wszystko można przewidzieć, ale staram się zarządzać miastem w sposób optymalny reagując adekwatnie do zastanych sytuacji.

Zresztą przykład koniecznych zmian w MTBS ujawniony w ramach kontroli sprowokowanej wskazaniami opozycji –dotąd nie wiem, czy radni SLD wiedzieli o pewnych zaniedbaniach w MTBS we wcześniejszych kadencjach czy dowiedzieli się teraz?, pokazuje, że właściwa reakcja w odpowiednim czasie pozwala na skuteczną interwencję. Spotykam sięz zarzutami, że od ponad dwóch lat tolerowałem niekompetencję w MTBS. Niestety, sprawując funkcję publiczną, jaką jest Urząd Burmistrza nie mogę kierować się emocjami, a muszę kierować się konkretnymi faktami. Dlatego też, mając bardzo ogólne wskazania opozycji, nie ignorując ich zarządziłem wykonanie rozszerzonego audytu w MTBS, co dało mi konkretne narzędzie do konkretnej i zdecydowanej reakcji.

Bądźcie Państwo pewni, że w sporządzanym raporcie na koniec kadencji zdam raport z tego co udało mi się dla miasta zrobić ale i też co jeszcze wymaga zmian i co dostrzegłem obecnie a czego nie mogłem zawrzeć w raporcie otwarcia czy też w raporcie po 2 latach (oba na stronie UM w zakładce raporty Burmistrza).

W opisie, oprócz celów ujętych w mojej ulotce wyborczej będą wiec ujęte też działania, których w ulotce nie było, które są ważne a których nie widać dla oceniających pracę Urzędu z zewnątrz. Jako przykład wspomnę zastosowanie się do zastanych zaleceń różnych instytucji kontrolujących. Zmiany wewnętrznych regulaminów, przeróbki hydrantów, przebudowa sieci elektrycznej, stosowanie się do nowych zaleceń dotyczących informatyzacji urzędu, dostosowanie się do wymagań znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zarządzania danymi osobowymi, zmiany w polityce udostępniania danych na zewnątrz, wprowadzanie poszanowania danych wrażliwych w spółkach komunalnych, zorganizowanie szalet miejskich, likwidacja mieszkania w Urzędzie, podniesienie standardów w ramach stosowania przepisów zamówień publicznych, stosowania się do stale zmieniających się wymagań ochrony środowiska.

Zamierzam w następnym poście przedstawić co zrealizowałem w ramach pierwszej części zamierzeń tj. „Ekonomii budżetu miejskiego”. Jestem ciekaw Państwa oceny i zachęcam do dyskusji.