Budowa placów zabaw i skwerów na osiedlach

W ramach tego zamiaru zrealizowaliśmy 7 placów zabaw przy naszych szkołach w ramach programu „Radosna Szkoła” Wszystkie zostały zrealizowane z dofinansowaniem blisko 50 %.

Place zabaw przeznaczone są dla najmłodszych dzieci są realizowane wg wytycznych programu. Mają m.in. bezpieczną nawierzchnię chroniąca dzieci przed kontuzjami.

Wykaz placów i uzyskanych dofinansowań można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta http://www.miastomyszkow.pl/strona-391-srodki_pomocowe.html

 

Potrzeby związane z upiększaniem przestrzeni miasta w skwery są ogromne. To co się udało zrealizować i stało się wizytówką współpracy to realizacja skweru na Mijaczowie przy szkole podstawowej. Skwer nazwaliśmy „Skwerem przedsiębiorców” z uwagi na rolę jaką wnieśli oni przy jego realizacji. W zamian za wsparcie w wyposażeniu skweru na wybranych ławkach zostały przykręcone tablice promujące nazwy firm wspomagających inicjatywę. Realizacja została zauważona przez telewizję Polsat podając jako przykład godny naśladowania.

Drugim miejscem zagospodarowanym dla upiększenia miasta jest miejsce przed Galerią Oczko. Zmieniliśmy plany pierwotnego zagospodarowania działki uwzględniając postulaty kupców handlujących w Galerii.

Aktualnie przygotowujemy do realizacji wykonanie placu przy ul. Spółdzielczej „za garażami” zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców pobliskich bloków. Pierwszy etap realizacji chcemy wykonać jeszcze w tym roku.

Wspomnienia wymaga także systematyczne poprawianie estetyki miasta poprzez budowę klombów i porządkowanie zieleni miejskiej.