Budowa sztucznego lodowiska przy MOSiR. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Nowej Wsi i Orlika w Mrzygłodzie.

Określając zamiary dotyczące rozbudowy bazy sportowej deklarowałem Państwu budowę sztucznego lodowiska przy MOSiR. Uważałem, że byłaby to najlepsza lokalizacja na taki obiekt. Już po wyborach, kiedy zacząłem przygotować się do zamiaru rozpoznałem jakie mogłyby być koszty realizacji takiego przedsięwzięcia oraz koszty późniejszego utrzymywania. Chcą wykonać zamiar a nie obciążać nadmiernie nim budżetu skorzystałem z programu „Biały Orlik”, który zapewniał dofinansowanie. Był jednak warunek by obiekt był posadowiony na wybudowanym już Orliku należącym do Gminy. Skoro nie mogliśmy zrealizować lodowiska koło MOSiR-u wybór padł na równie dobrą lokalizację przy szkole nr 1 na Mijaczowie.

Obiekt został wykonany za 500 tys. zł w tym uzyskaliśmy 249,8 tys. zł dofinansowania. Aby w dalszej części obniżyć koszty eksploatacji kolejną realizacją związaną z lodowiskiem był zakup rolby – urządzenia do wygładzania lodu, którego zakup w stosunku do wynajmu jest bezsprzecznie korzystniejszy dla finansów miasta.

Zamiar dotyczący budowy boisk został zrealizowany z nawiązką. Lokalizacje zostały potwierdzone, a dzielnica Nowa Wieś oprócz boiska piłkarskiego ma boisko ze sztuczną nawierzchnią bowiem zrealizowałem typowego Orlika zwiększając w ten sposób ofertę dla uprawiania sportu ponad tą deklarowaną.

W dzielnicy Mrzygłód został wybudowany z 1,3 mln zł Orlik, w tym uzyskaliśmy 666 tys. zł dofinansowania.

Dodatkowo porządkujemy sprawy boiska trawiastego w porozumieniu z mieszkańcami dzielnicy i stowarzyszenia LZS Mrzygłód.