Zagospodarowanie dawnego terenu na „Pohulance” z włączeniem „terenu spacerowego” Wierzchowiny.

Teren dawnego basenu na Pohulance to obszar ponad 4 ha, którego funkcja rekreacyjna wymaga odnowienia. Teren ten wspominany jest przez mieszkańców jako przyciągający ludzi do odwiedzania naszego miasta. Zaletą terenu jest jego niedaleka odległość od centrum Myszkowa.

Proponując Państwu ten punkt w moich zamiarach dla miasta chciałem odtworzyć znaczenie i funkcję tego terenu dla Myszkowa. Charakter tego terenu i stan zaniedbań postawił zakres wymaganych prac znacznie wyżej niż miałem tego świadomość 4 lata temu.

Brakowało dokumentacji, istniały zniszczone pozostałości po dawnym basenie, teren nie miał stosownych uzgodnień dla możliwości prac nad projektem, stan drzewostanu wymagał jego higieny. Teren był brudny i zaniedbany. Należało uporządkować spływ wody z sąsiedniego stawu.

Sukcesywnie przeprowadziliśmy szereg czynności, które na dzisiaj pozwoliły uporządkować teren, oczyścić, dokonać pielęgnacji drzew, wprowadziliśmy regularne sprzątanie i koszenie terenu. Niecka basenu została oczyszczona, zdemontowano betonowe przegrody, uporządkowano gospodarkę wodną z trzecim stawem poprzez przebudowę tzw. mnicha i zrzutem wody do rzeczki. Przy okazji budowy tej części uporządkowano i upiększono przejście ze stawu na ul. Graniczną.

Posiadamy pełna dokumentację projektową na cały teren podzieloną na cztery etapy, których kolejność wykonywania nie licząc prac ziemnych jest dowolna. Posiadamy także pozwolenie na budowę. Wszystko po to by Gmina mogła składać wnioski o dofinansowanie realizacji zamierzenia.

Zagospodarowanie terenu przewiduje: nowoczesny (mniejszy niż dotychczas) basen, kort, boisko do koszykówki, boiska do siatkówki plażowej, stanowisko do organizowania pieczonek, dwa punkty gastronomiczne, taras, pomieszczenia wielofunkcyjne, ścieżkę zdrowia, siłownię napowietrzną, alejki, zagajnik do spotkań, profesjonalną scenę, boisko do piłki nożnej, wypożyczalnię rowerów, szatnie i natryski, wodny plac zabaw dla dzieci.

Pierwsza próba uzyskania dofinansowania na część dotyczącą kortu i boiska do siatkówki i koszykówki wraz ze stanowiskiem do organizowania prażonek zakończyła się wpisem na listę rezerwową. Pamiętajmy jednak że konkurs organizowany był z pozostałości środków nie wykorzystanych w poprzednich i innych konkursach a kwota na dofinansowanie była niska stąd niewiele wniosków zyskało realizację.

Dzisiaj z terenu można korzystać w sposób podstawowy. Jest zadbany, posiada ławki i kosze. Do jego uatrakcyjnienia dojdzie prędzej czy później, ale chciałbym zrealizować zamierzenie ze wsparciem programów pomocowych.

Podkreślenia wymaga także to, że równocześnie porządkowany jest stan prawny terenów pod ciągi pieszo rowerowe łączące Centrum z Basenem poprzez teren Wierzchowiny. Napotkaliśmy jednak z jednostkową aspołeczną niezrozumiałą dla mnie postawą przy regulacji ul. Ogrodowej ujętej w docelowym systemie połączeń terenu z Centrum. Liczę jednak, że jak w znaczącej większości realizacji zrozumienie i wsparcie społeczne zwycięży.

Z zamierzeniem łączy się także realizowana inwestycja na 5 drogach między ul. Graniczną a ul. Jaworznicką.