Bezpieczne miasto – rozbudowa monitoringu miejskiego i zwiększenie bezpieczeństwa na miejskich drogach, budowa ścieżek rowerowych i ronda przed Urzędem Miasta, zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Prezentując w kolejnych odcinkach dokonania w zarządzaniu Myszkowem wskazuję Państwu na ogrom pracy i nieskromnie stwierdzę niezłe efekty. Ale nie wszystko udało się tak zrealizować jakbym chciał i życzył tego naszemu miastu. W opisywanej części wskażę Państwu, że mimo starań nie wszystko zostało zrealizowane co nie oznacza że nie będzie.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa miasta obiecałem rozbudowę monitoringu miejskiego. Pisząc w 2010 roku tą propozycję byłem przekonany że monitoring to nieodzowność i konieczność. Tylko, że dla realizacji każdego pomysłu potrzebne są środki finansowe. W staraniach o monitoring chciałem uzyskać dofinansowanie na jego rozbudowę. Niestety trzykrotne próby uzyskania środków na ten cel skończyły się niepowodzeniem. Co prawda w ostatnim podejściu nasz wniosek uzyskał akceptację służb wojewody to decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych nie była dla nas łaskawa i środków nie uzyskaliśmy. Proszę Państwa nie zrażam się tym i w tym roku złożymy kolejny wniosek w tym samym trybie licząc że za czwartym razem będzie to skuteczne staranie.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach uważam że oznakowanie, informacje pionowe, przeprowadzone remonty nawierzchni, zwiększona ilość wymienionych nakładek na drogach wpłynęły na poprawę poruszania się po nich. Pochyliliśmy się nad wnioskami mieszkańców dot. wymuszenia spowolnienia ruchu drogowego poprzez zastosowanie progów. Nie wszędzie jednak rozwiązanie to sprawdziło się i szkoda, że niektórych dróg nie sposób zaprojektować od nowa. Oznakowaliśmy także słupki na wszystkich przystankach (oklejone folią fosforyzującą), sukcesywnie też realizujemy w ramach możliwości wnioski o dobudowy oświetlenia ulicznego.

By poprawić bezpieczeństwo rowerzystów przystąpiłem do opracowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Myszkowie. W tym miejscu czuję lekki niedosyt ilością uwag mieszkańców bowiem liczyłem że w ramach słusznych narzekań na brak ścieżek liczba współpracujących z nami rowerzystów będzie większa. Ciekawy też jestem – może czas wyborów wyzwoli energię w mieszkańcach, którzy się jeszcze nie wypowiedzieli – zachęcam do tego. Założeniem wypracowanego wspólnie z PTTK M-2 dokumentu jest wskazanie, gdzie winny powstać nowe ścieżki, gdzie są niezbędne, gdzie niepotrzebne, gdzie mają mieć walor krajobrazowy, a gdzie winny powstać w drodze adaptacji istniejących chodników i stosownego oznakowania. Inwestując w drogi chciałbym by dokument ten był wykorzystywany w projektowaniu nowych rozwiązań drogowych. Prowadzone projektowanie chodnika przy ul. Szpitalnej zakłada powstanie na całej długości ścieżki rowerowej.

Budując swój program powieliłem oczekiwania mieszkańców by przebudować skrzyżowanie przed Urzędem Miasta nazywane niesłusznie rondem. Nie wiedziałem wtedy, że ten odcinek drogi leży w kompetencjach i obowiązkach Zarządu Dróg Wojewódzkich i objęty jest planami przebudowy ulicy sądzę, że w przyszłości także skrzyżowania. Znając stan naszych potrzeb i posiadanych środków dzisiaj tworząc program napisałbym, że Gmina może wspomóc proces powstawania dokumentacji, ale na kosztowną realizację obowiązku nie należącego do Gminy nie zdecydowałbym się.

W zakresie zwiększania i porządkowania miejsc parkingowych wspomnę, że mamy więcej miejsc w otoczeniu MDK i przy Rondzie Flagi RP, a aktualnie powstają dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Sucharskiego.