Poprawa stanu dróg w mieście; Czyste Miasto – realizacja programu “Ekologiczny Myszków”

W zakresie poprawy stanu dróg od samego początku chciałem wyeliminować w miarę możliwości zaprzestanie wydatków na drogi, które były o niskiej trwałości, a czasami wręcz były uznawane za wydatki nieracjonalne. Chodzi tu głównie o wielokrotne wydawanie na doraźne pseudo remonty na te same drogi gruntowe, które nie rozwiązywały problemu. Podobnie na drogach asfaltowych rosła kwota wydatków na „dziury”, których z roku na rok im cięższa zima tym bardziej przybywało. Rozwiązaniem tego problemu była realizacja remontów dróg w mniejszej ilości dróg rocznie, ale trwalej. Trudność realizacji wynikała głównie z braku cierpliwości społecznej, niekiedy wsparcia radnych a czasami z konieczności wydatków doraźnych podyktowanymi względami bezpieczeństwa.

Niemniej jednak rozmawiając z mieszkańcami wielokrotnie odwoływałem się do ich zrozumienia i cierpliwości. Zaowocowało to wykonaniem w części wydatków dróg w trwalszej technologii (nakładki na drogach asfaltowych zamiast łatania dziur, oraz stosowanie płyt typu jomb na drogach gruntowych). Ponadto wprowadziłem do budżetu zadanie pt ”modernizacja dróg w celu poprawy ich bezpieczeństwa” które dodatkowo wspiera proces prawy stanu dróg i chodników.

W ramach działań od 2011 roku zrealizowano:

Rok 2011:

Drogi asfaltowe wraz z łataniem : 7 500,00 m2, w tym nakładka w ul. Jana Pawła II
o powierzchni około 2 324,00 m2, oraz łatanie dziur – powierzchnia około 5 176,00m2

Drogi gruntowe:

Płyty jomb: 547 m2 – ul. Jagiellońska, ul. Sosnowa

Frez: 353,5 m2 – ul. Jaskółcza

Utwardzenie: 4 500,50 m2 w ulicach: Żurawia, Słoneczna, Rysia, Jaśminowa, Gryczana, Sadowa, Staszica, Stolarska.

Inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa ul. Leśnej na odcinku około 212 m wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, budową parkingów, budową chodników o powierzchni około 590 m2;
 2. Budowa ul. Polnej na długości około 240 m wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, oraz budową chodników o powierzchni około 312m2;
 3. Przebudowa ul. Jedwabnej z odcinkiem ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na długości około 1 212,00 m. Chodniki o powierzchni około 3 236,00 m2,

Rok 2012:

Drogi asfaltowe wraz z łataniem : 14 935,032 m2, w tym nakładki o powierzchni 11 040,42 m2 w ulicach: Jana Pawła II: 2.218,00 m2, Plac Dworcowy: 6,60 m2, Kościuszki: 23,15 m2, Partyzantów: 4.420,89 m2, Koronacyjna: 130,10 m2, Gruchla: 24,00 m2, Włodowska: 2.281,00 m2, Nadrzeczna: 141,09 m2, 8 Marca: 11,20 m2, Wyzwolenia: 17,20 m2, J. Poniatowskiego: 7,00 m2, Ceramiczna: 6,60 m2, Wronia: 18,05 m2, Zacisze: 198,67 m2, Waryńskiego: 155,80 m2, Piękna: 49,30 m2, Kopernika: 38,85 m2,Stalowa: 8,70m2, Leśna (odcinek przy skwerze) 725,22 m2, droga wewnętrzna przy ZSP nr 5: 560,00 m2, oraz łatanie dziur o powierzchni 3 894,6 m2 w ulicach: Wyszyńskiego, Polna, 3 Maja wraz
z parkingiem, 1 Maja, Strażacka, Kościuszki, Waryńskiego, Prusa, Piękna na odcinku od
ul Waryńskiego do ul. Krasickiego, Gruchla, Koronacyjna, Spółdzielcza, Kościelna, Nadrzeczna, Królowej Jadwigi, Poniatowskiego, Traugutta, Spacerowa, Zacisze, 8 Marca, Ceramiczna, Wyzwolenia, Wronia, Nowowiejska).

Drogi gruntowe:

Płyty jomb: 830,00 m2, w ulicach: Akacjowa, Świerkowa, Kraszewskiego

Frez: 15 m3, w ulicach: Mickiewicza, Dworska.

Utwardzenie: 80,00 m3, w ulicach: ul. Wspólna, ul. Klonowa, ul. Górnicza,

ul.Folwarczna, ul. Ziemniaczana, ul. Lniana, ul. Podgórna, ul. Żarecka, ul. Ogrodowa, Plac sportowy, ul. Budowlana

Remont chodników o powierzchni około 206 m2, wraz z wymiana krawężników na odcinku około 32 m.

 

Inwestycje drogowe:

 1. Budowa drogi w ul. 1 Maja IV etap wraz z budową kanalizacji deszczowej o powierzchni około 2 472,00 m2, oraz chodników o powierzchni około 952,00 m2;
 2. Przebudowa i remont ul. Kościelnej o powierzchni około 1 848,00 m2, wraz z chodnikami o powierzchni około 133,00 m2;

Rok 2013

Drogi asfaltowe wraz z łataniem: 17 600,00 m2, w tym nakładki o powierzchni 11 600,00 m2 w ulicach: Partyzantów – 3000 m2; Kopernika – 2700 m2; Wyzwolenia –  3400 m2; Skłodowskiej  – 500 m2; Sikorskiego –500 m2; Zamenhoffa – 1500 m2; oraz łatanie dziur o powierzchni około 6 000,00 m2 na terenie miasta;

Drogi gruntowe:

Płyty jomb: ok.. 0,3 km w dwóch śladach – ul. Olszowa

Frez: w ulicach – ul. Parkowa, ul. Plac Sportowy, ul. Ogrodowa, ul. Żarecka, ul.Folwarczna/Armii Krajowej, ul. Ceramiczna, ul. Modrzejowska, ul. Murarska,
ul. Staszica, ul. Gołębia ul. Kamienna, ul. Legionów, ul. Kowalczyki, ul. Rybna,
ul. Klonowa

Remont chodników: w ulicach – Jana Pawła II, Plac Dworcowy, Zamenhoffa;

 

Inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej o powierzchni 2 296,00 m2, oraz chodników o powierzchni 1 792,00 m2.
 2. Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 o powierzchni około 1 200,00 m2, wraz z chodnikami o powierzchni około 130,00 m2;
 3. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich o powierzchni około 500,00 m2;
 4. Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej o powierzchni około 2 592,00 m2, oraz chodników o powierzchni 1 259,00 m2;

Rok 2014

Drogi asfaltowe wraz z łataniem w ulicach: Nakładki – ul. Dworska, ul. Wyzwolenia,
ul. Smudzówka, ul. Piękna, ul. Mrzygłodzka, ul. Jaworznicka, ul. Pogodna

Drogi gruntowe:

Płyty jomb: ul. Miedziana (prace na innych ulicach w toku).

Frez: w ulicach – Staszica, Gołębia, Mała Szpitalna, Budowlana, Nierada.

 

Inwestycje drogowe:

 1. Modernizacja ulicy Skłodowskiej na odcinku około 390,00 m, oraz budowa chodników o powierzchni około 498,00 m2;
 2. Modernizacja ulicy Polnej na odcinku około 210,00 m, oraz budowa chodników o powierzchni około 373,00 m2.

 

Trwają inwestycje w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz na parkingu przy ul. Granicznej. W trakcie opracowania jest dokumentacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ulicach Szpitalna, drogi przy ZSP nr 5, Wyszyńskiego, Ceramicznej, oraz drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 3 w Myszkowie.

 

W ramach programu „Czyste miasto” zwiększyliśmy wymagania dotyczące sprawdzania jakości usług firm je wykonujących, zwiększyliśmy częstotliwość opróżniania koszy ulicznych, częściej interweniowaliśmy w ramach sprzątania „na żądanie” rozdzieliliśmy usługi odśnieżania na drogi asfaltowe, gruntowe i parkingi, żądając by dla kontroli jakości wykonania tych usług na drogach asfaltowych samochody miały zainstalowane gps. Zwiększyliśmy ilość koszy ulicznych i to koszy trwałych. Zakupiliśmy 133 sztuki koszy ulicznych, z tego 47 betonowych, które zostały dostawione w nowych miejscach w mieście lub w miejsce starych zlikwidowanych z uwagi na ich zły stan techniczny.

Zakupiliśmy kamery mobilne dzięki czemu skutecznie zaczęliśmy przeciwdziałać powstawaniu niektórych dzikich wysypisk w lasach.

 

Poprawa ekologii w Myszkowie przejawiała się w następujących działaniach:

 • Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE polegającego na montażu w 661 gospodarstwach domowych kolektorów słonecznych wpływającego na ograniczenie emisji szkodliwych substancji;
 • Kontynuowaniu Programu Ograniczania Niskiej Emisji w ramach którego od 2011 roku wymieniono 289 piecy oraz zamontowano 28 solarów.
 • Wymianie pokryć azbestowych – objęto w niej 142 gospodarstwa domowe i wymiana największego dachu na Przedszkolu nr 3.
 • Wprowadzeniu działań na rzecz uszczelnienia systemu ścieków w których w ramach wywozu z szamb znika rocznie 200 tys. m3. Polegały one na: zmianie wymagań jakie muszą spełniać wozy asenizacyjne (pełna kontrola samochodu i gdzie następuje zrzut ścieków, wybudowaniu zlewni ścieków, uruchomieniu polityki informacyjnej, systematycznej kontroli, realizacji III etapów kanalizacji miasta w ramach której porządkowane jest rozdział między wodę deszczową i ścieki.
 • Podniesienie poziomu działań w ramach utrzymania czystości i zieleni miejskiej własnymi siłami urzędu przy wsparciu pracowników społeczno-użytecznych.
 • Akcji sprzątania wybranych punktów miasta w ramach akcji ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre. W czasie jej trwania znane osoby związane z naszym miastem w ramach przykładu sprzątały teren:

– w 2011r Osińskiej Góry.

–  w 2012r terenu nieczynnego basenu, dziś mocno zreaktywowanego

– w 2013r. las przy ul. Wyzwolenia za cmentarzem

 • Udziału w konkursach:

– „Grant na edukację”, w którym  Gmina Myszków stała się jednym z 10 laureatów. Pokonaliśmy  126 konkurentów. Na realizację autorskiego i zwycięskiego projektu pt. „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady, segregując odpady” gmina otrzymała nagrodę w wysokości 20.000,00zł. Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!” realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S. A.

– W dniu 24 kwietnia Gmina Myszków zgłosiła do konkursu ekologicznego „EkoAktywni 2014” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach Stowarzyszenie Osiedlowe Podlas.

-w ostatnich dniach zgłosiliśmy udział w konkursie organizowanym  w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ,,Misja-emisja” dofinansowanej ze środków NFOŚiGW.

 • Organizowaniu konkursów i akcji ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych jak np.:

– Akcja Posadź swoje drzewko na wiosnę/jesień. W ramach ww. akcji mieszkańcy Miasta Myszkowa, jak również stowarzyszenia osiedlowe, organizacje, parafie mogły otrzymać darmowe sadzonki drzew. Łącznie zostało rozdanych 1.725 sztuk drzewek,

– Akcja pt. „Pola Nadziei”. Akcja ta pomaga nie tylko ubogacić miasto w nową roślinność ale przede wszystkim uczy dzieci, że należy pomagać osobom nieuleczalnie chorym. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

– Akcja „Sprzątanie Świata ”.

– „Zbieramy zużyte baterie”.

– Konkurs „EKO-Myszków, propagator działań ekologicznych”.

– Akcja edukacyjna polegająca na wystawieniu show teatralnego: „O piecyku i kurzyku” oraz  „Historia zaginionego Papierka”.

– Konkurs ekologiczny „Chrońmy Jurę, chrońmy góry…”

– Konkurs pt. „Pasjonat Miasta Myszkowa”. Konkurs był skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta.

– – konkurs plastyczny: „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady, segregując odpady”.

– W 2014 roku na przełomie miesiąca kwietnia oraz maja Burmistrz Miasta Myszkowa zachęcił wszystkie placówki oświatowe z terenu miasta Myszkowa tj. przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja do przeprowadzenia akcji przygotowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA: „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” – Listy dla Ziemi 2014.,

– Piknik ekologiczny edukacyjno-informacyjny  (2013 i 2014) „Ecoracing Wyścig zielonych dzieci” zorganizowany w ramach wdrażania ustawy śmieciowej oraz promujący segregacje odpadów.

– akcja informacyjna edukująca jak prawidłowo segregować odpady w zabudowie wielolokalowej (ulotki i tablice na altanach), w zabudowie jednorodzinnej ulotki.

– wyposażanie nieruchomości w stojaki do segregacji odpadów, oraz worki na odpady bio spożywcze i trawę,

-akcja ankietyzacyjna związana z wdrażaniem ustawy śmieciowej, spośród rzetelnie wypełnionych ankiet losowano gospodarstwa, które wyposażono w kompostowniki

 • Zostały wzmożone kontrole Straży Miejskiej w zakresie czystości terenów otwartych należących do instytucji typu Powiatowy Zarząd Dróg, PKP oraz nieruchomości pod kątem wywiązywania się z obowiązków utrzymania czystości i porządku.