Szanowni Państwo

Dzisiaj zamierzam podsumować ostatni punkt Ekonomii budżetu miejskiego tj. Rozwijanie inwestycji w mieście przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków Unii Europejskiej.

Moja deklaracja korzystania przy finansowaniu inwestycji ze środków pomocowych została spełniona na dobrym poziomie. Korzystałem zarówno ze środków unijnych jak też wszystkich okazji do pozyskiwania zewnętrznych środków z rozdań krajowych.

Ponieważ są osoby, które bez konsekwencji dla siebie chowając się za anonimowością w Internecie lub uprawiając celowe bronienie swoich przypuszczeń celowo zniekształcają faktyczny obraz osiągnięć na tym polu uznałem, że mieszkańcy zasługują na rzetelną informację co w zakresie wykorzystania środków unijnych  udało się a co nie. Należy się Państwu rzetelne zestawienie i to takie by nie zostało ono podważone z uwagi na koniunkturalizm polityczny lub inny. Tabela zamieszczona na stronie urzędu miasta pokazuje jakie środki uzyskano z jakiego programu, na jaki cel i w jakim czasie. Pole uwagi przybliża obraz tego co było w tle pozyskiwania. Uważam, że ocena nie okraszona fałszywym podtekstem daje rzetelny i konkretny obraz co w tym obszarze udało się uzyskać.

 

Dla ewentualnych analiz czy porównań należy uwzględnić 3 następujące aspekty:

 1. Porównując Myszków z innymi gminami proszę uwzględnić to, że Gmina Myszków nie mogła korzystać z programów Związku Gmin Jurajskich (jest od niedawna w tej grupie), Partnerstwa Północnej Jury (9 gmin które korzystają  z dofinansowań (wśród nich m.in. Żarki, Niegowa Poraj), oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (podobnie sąsiednie gminy mogły korzystać a Myszków nie).
 2. Każdy okres programowania w środkach pomocowych charakteryzuje się tym, że najwięcej środków można uzyskać do połowy okresu rozliczeniowego a nie na końcu (można sprawdzić w niezależnych źródłach). Stąd w okresie 2007 – 2013 najwięcej środków można było uzyskać w latach 2008 – 2010. W tym aspekcie proszę oceniać tabelę ile udało się uzyskać w okresie od 2011 roku tj. okres za który mogę odpowiadać;
 3. Korzystanie ze środków winno odbywać wg realnych potrzeb Gminy, a nie dla samego pozyskiwania, dla tworzenia statystyk. Mam tu na myśli świadomą rezygnację z aplikowania np.o środki na budowę żłobków, przedszkoli czy na finansowanie bieżni skoro osoby wskazujące taką potrzebę same mówiły że bieżnię zbuduję Powiat (uważamy że Myszków nie potrzebuje więcej niż jednej bieżni – szczegóły do zapoznania się w protokołach z sesji z dn. 27.06.2013 pkt 9);

Na początku swojej pracy z przerażeniem zaobserwowałem negatywne zjawiska:

  • Uzyskiwanie środków za wszelką cenę przez mojego poprzednika, co wiązało się z wyśrubowanymi wskaźnikami dla projektów (słoneczny basen, kanalizacja dla ulicy Jedwabnej czy Uwolnić Wiedzę Zwojować Przyszłość, E- myszkowia) – w czasie realizacji wiązało się to z wielokrotnymi prośbami i zabiegami w celu urealnienia zakładanych efektów. W przypadku niektórych projektów zwiększenie wysiłku włożonego w realizację projektów, rozmów z instytucjami rozliczającymi projekt – zaowocowało  znacznie lepszym wykonaniem projektu „Słoneczny basen” i „Uwolnić wiedzę zwojować przyszłość”. Dla pozostałych projektów działania trwają i są to już decyzje administracyjne zmuszające do respektowania prawa w obowiązku  przyłączenia się do kanalizacji (w przeciwnym przypadku skutki finansowe odczują wszyscy mieszkańcy miasta) czy też zbieranie dowodów kto zawinił w ustaleniu takich a nie innych wskaźników wykonania projektu (e Myszkowia);
  • Procedury realizacji projektów zawierały błędy np. na skutek źle przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę droższą o 1 milion złotych co skutkowało korektą wskaźnika dofinansowania dla projektu – stąd konieczność utworzenia referatu zamówień publicznych i rozstanie z pracownikiem popełniającym błąd (brak podstaw do innego ukarania) a także oddzielenie wydziału rozwoju od promocji miasta;

Przystępując do realizacji zamierzonych w budżecie inwestycji, każdą z nich rozpatrywaliśmy w aspekcie szans na wzmocnienie finansowania by poprawić montaż finansowy realizacji. Zdarzało się też tak, że wybieraliśmy nową inwestycję odsuwając takie, które na dofinansowanie nie miały szans. Pamiętać w tym miejscu należy że o dofinansowaniu często decyduje przeznaczenie środków przez instytucję organizującą konkurs – ważne bo część mieszkańców sądzi że środki pomocowe są na każdy cel i że decyduje o tym Gmina a to nieprawda.

 

Należy zauważyć, że łącznie na 35 zadań inwestycyjnych które zostały wzmocnione środkami pomocowymi, pozyskaliśmy 44,8 miliona złotych środków wsparcia (dotacje, pożyczki i umorzenie) w tym 32,6 miliona złotych dotacji.

Nie chcąc zapisywać sobie nie rozliczonych środków pragnę podkreślić, że na dzień 28 lipca 2014 roku Gmina Myszków uzyskała 21,45 miliona złotych dotacji, które wpłynęły na konto urzędu miasta w latach 2010-2014, w tym za lata 2011-2014 to kwota 20,41 miliona złotych. Pozostałe 11 milionów podlega rozliczeniu, a zmiany dotyczące pozyskiwania i rozliczania tego dofinansowania możecie Państwo obserwować na naszej stronie pod linkiem:

http://www.miastomyszkow.pl/kategorie/arodki_pomocnicze

 

Inwestycje, które zrealizowano z wykorzystaniem finansowania z zewnątrz:

 • 3 orliki, skate park, sztuczne lodowisko i 6 placów zabaw przy szkołach;
 • Ograniczanie niskiej emisji – wymiana pieców w gospodarstwach indywidualnych;
 • Instalacja 661 instalacji solarnych;
 • Wymiany azbestu,
 • Kanalizacja trzy etapy (Jedwabna, Mijaczów, Kolejowa i Spółdzielcza);
 • Termomodernizacje szkół (ZSP 1, ZSP 3, ZSP 5);
 • Droga 3-go Maja, Kochanowskiego i Jedwabna;
 • Wyposażenie w komputery osób zagrożonych wykluczeniem internetowym;
 • Programy oświatowe (indywidualizacja nauczania, uwolnić wiedzę zwojować przyszłość);
 • Uzbrojenie terenu pod strefę ekonomiczną;

Złożone wnioski:

 • Termomodernizacja MDK;
 • Termomodernizacja szkół (Nowa Wieś, Ciszówka i Mrzygłód)