Podsumowując upływający pierwszy rok kadencji 2015-2018 zaproponowałem kontynuację działań na rzecz rozwijania dobrego klimatu dla biznesu. Działania te są ciągle realizowane. Wśród nich należy wskazać:

  • podtrzymanie woli udzielania ulg w podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy (zaproponowałem Radzie Miasta podjęcie stosownej uchwały);
  • współpraca z Myszkowską Radą Biznesu (zainicjowałem powstanie Rady -dzisiaj to niezależne doradcze ciało, które rozmawia z instytucjami, samorządami o zmianach korzystnych dla rozwoju inwestycji);
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (przejawia się w różnych pracach PUP czy Gminy choćby organizowanie giełd pracy, uczestnictwo w spotkaniach Rady Zatrudnienia, wspólne kreowanie pomysłów z Myszkowską Radą Biznesu);
  • świadoma polityka uatrakcyjniania podatkowego Myszkowa (w okresie 5 lat Gmina tylko raz podniosła podatki – dzięki temu stajemy się konkurencyjni podatkowo);
  • współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (pozyskiwanie inwestorów, oddziaływanie na szkolnictwo zawodowe w ramach programu K2, szkolenia dla przedsiębiorców)
  • oddelegowanie pracownika odpowiedzialnego za kontakty z inwestorem celem usprawniania procedur dla przedsiębiorców;
  • organizowanie Biznes Mixerów w Myszkowie dla przedsiębiorców z regionu.

Aktualnie wspólnie z Myszkowską Radą Biznesu planujemy zmianę w podejściu do planowania przestrzennego tak by w ten sposób dodatkowo uatrakcyjnić warunki do inwestowania oraz przygotowujemy usytuowanie przystanku komunikacji miejskiej na terenie inwestycyjnym przy ul. Gruchla oraz przy budynku dawnego biurowca Saniko.

Każdego dnia w swoich bieżących działaniach staram się by inwestorzy czuli się, że zależy nam ich aktywności w naszym mieście.