Pragnę przypomnieć dla zainteresowanych pozyskiwaniem wsparcia dla działalności turystycznej, że od 7 czerwca ogłoszona jest kolejna edycja w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”. Wnioski można składać do 9 sierpnia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Szczegóły na www.scp-slask.pl