Kontynuując opis dokonań 2015 roku chciałbym przedstawić co udało się w tym roku przygotować dla dzieci uczęszczających do naszych szkół. W propozycjach przed wyborami obiecywałem kontynuację rozwoju bazy oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością, dalszy rozwój szkoły muzycznej oraz zorganizowanie Dziecięcego Uniwersytetu w naszym mieście.

W 2015 roku wykonaliśmy remont sali gimnastycznej w SP 4 na Ciszówce oraz zakupiliśmy przenośne urządzenie do rehabilitacji dzieci. Przy okazji chciałem podkreślić dużą rolę współpracy z rodzicami którzy swoimi działaniami a także prywatnymi środkami finansowymi wspierali inicjatywę.

Dalszy rozwój szkoły na Ciszówce będzie realizowany w ramach termomodernizacji – prace projektowe trwają.

Już w ubiegłym roku zorganizowaliśmy zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w MDK. W tym roku zajęcia są kontynuowane. Liczba uczestników i komentarze rodziców są dla mnie sygnałem, że ta inicjatywa szczególnie przypadła Państwu do gustu. Prowadzimy rozmowy nad wprowadzeniem Uniwersytetu Młodzieżowego dla dzieci w wieku gimnazjalnym.

Szkoła Muzyczna zlokalizowana w szkole w dzielnicy Będusz przeżywa dynamiczny rozwój. Przeznaczamy środki na jej rozwój. W tym roku mieliśmy już drugi nabór i do 54 uczniów z poprzedniego roku dołączyło ponad 40. Cieszy dobre prowadzenie szkoły, wysoki poziom i duży progres umiejętności dzieci.

Zresztą ocenę pozostawiam Państwu.