W tej części postaram się wskazać na inne istotne przyczyny bezrobocia w Myszkowie.

Teza 2. Dwa rodzaje bezrobocia dominują w Myszkowie: strukturalne i koniunkturalne
To pierwsze powstało z faktu zmian w gospodarce. Myszkowianie wspominają czasy 4 dużych zakładów w Myszkowie (Mystal, MYFANA, Papiernia i Wartex). Dzisiaj w zasadzie na rynku pracy pozostała Papiernia z nowym właścicielem oraz na szczęście przybyło kilka innych firm. Na rynku pozostały osoby, które nie mają jeszcze uprawnień emerytalnych, a ich wiek i kwalifikacje nie zawsze znajdują zainteresowanie ze strony innych przedsiębiorców. Ludzie młodzi w części znajdują pracę na miejscu, ale wolą szukać poza Myszkowem bo tam oferta jest lepsza.

W okresie zmian w gospodarce po 1989 roku na rynku silnie rozwinęło się obuwnictwo, które przeszło fazę dynamicznego rozkwitu do dzisiaj kiedy jakoś radzą sobie wybrani producenci – i wskazują jak trudny zrobił się dla nich rynek. Popyt na rynku pracy zgłasza jeszcze uzupełniająco handel i usługi.

Ta struktura branżowa oraz struktura ludności oraz postrzeganie przez ludzi ofert z rynków ościennych powoduje, że spora część osób bez pracy to wynik bezrobocia strukturalnego.  Oznacza ono, że nawet jeśli pojawiają się miejsca pracy to wśród bezrobotnych trudno znaleźć osoby o odpowiednich cechach. Taka sytuacja dotyczy bardziej ludzi starszych, często martwiących się o dopracowanie do emerytury. Trudniej u takich osób uzyskać przekwalifikowanie mimo nawet dobrych chęci z ich strony. Tak więc mamy takie sytuacje, że przedsiębiorca poszukuje pracownika i narzeka, że nie może znaleźć odpowiedniej osoby (kwestie wyposażenia pozostawiam osobnym rozważaniom).

Drugi rodzaj bezrobocia wiąże się z koniunkturą. Najlepiej podać to na przykładzie branży obuwniczej. Kiedy występowała dobra koniunktura, rosła sprzedaż, a przedsiębiorcy chętnie zatrudniali pracowników. Kiedy rynek się załamał to wielu wykwalifikowanym pracownikom odmawiano pracy bo rynek nie chciał kupować. Takie sytuacje występują najczęściej wtedy kiedy mówi się o kryzysie w gospodarce.

Nieszczęście Myszkowa polega na tym, że w naszej lokalnej gospodarce występują branże, których spadek sprzedaży jest wynikiem i kryzysu i niedopasowania oferty do oczekiwań. W przeciwdziałaniu bezrobociu koniunkturalnemu stosuje się narzędzia typu ochrony rodzimych producentów. Skuteczność tych narzędzi w gospodarce rynkowej jest niska, a narzędzia te w ograniczonym zakresie może proponować rząd.  Najlepiej z bezrobociem radzi sobie sam rynek kiedy wychodzi z kryzysu. Oddziaływania w kierunku redukcji bezrobocia strukturalnego mogą dotyczyć zachęt na rzecz uruchamiania innej produkcji oraz działań w kierunku zróżnicowania branżowego. Pozostałe działania to zachęty do przekwalifikowania się, uruchamianie szkoleń i programów edukacyjnych.